POSPOL - První Organizace Studentů Přírodovědy Olomouc - Logo, ikona

Aktuality

Splnění studijních povinností

2015-08-31,

Pro postup do dalšího ročníku studia je nutné do 7.9. splnit všechny své studijní povinnosti a odevzdat zápisový list A a evidenční list na studijním oddělení.

Zápisový list A

Zápisový list A si vygenerujete na Portálu UP (Studium a výuka -> Moje studium -> Průběh studia -> Tisk zápisového listu A pro ak. rok 2014/2015, ZS i LS), podepíšete a odevzdáte. Tím stvrzujete, že všechny údaje ve STAGu jsou pravdivé a úplné.

Po odevzdání tohoto zápisového listu není možné zapsat žádnou známku, zápočet ani zkoušku.

Evidenční list

Evidenční list slouží k zápisu do dalšího ročníku studia. Vytisknete si ho z tohoto odkazu, vyplníte (pro následující ročník a akademický rok), podepíšete a odevzdáte.

Odevzdání

Odevzdat tyto dokumenty můžete oosobně, poštou nebo vhozením do bílé skříňky na studijním oddělení, která se nachází pod "vyvolávacím zařízením".Zpět na novinky. Návrat na všechny aktuality
 
TISK