POSPOL - První Organizace Studentů Přírodovědy Olomouc - Logo, ikona

Odpovědi na časté dotazy:

Kde se nachází sídlo Přírodovědecké fakulty?

Sídlo Přírodovědecké fakulty se nachází v Olomouci na ulici 17. listopadu, v komplexu budov, nazývaném jako Envelopa. Můžete si ji zobrazit na mapě. Jednotlivé učebny si můžete zobrazit v mapě budov.

Jaké jsou úřední hodiny studijního oddělení Přírodovědecké fakulty?

pondělí9.00–11.00, 13.30–14.30
úterý9.00–11.00, 13.30–14.30
středa13.30–14.30
čtvrtek9.00–11.00, 13.30–14.30

POZOR! Tyto údaje nemusí být vždy platné, vždy si zkontrolujte aktuální časy na webu fakulty!

Kdo je děkanem přírodovědecké fakulty?

Odpověď na tuto otázku a další informace o vedení fakulty naleznete na stránkách děkanátu.

Jaké je výchozí heslo do STAGu, AD, e-mailu a WIFI? Jak se k daným službám připojím?

  • Do e-mailu se přihlásíte na adrese outlook.com/upol.cz, uživatelské jméno je ve tvaru portalID@upol.cz a výchozím heslem je Vaše rodné číslo bez lomítka.
  • Do STAGu (portálu UP) se přihlásíte na adrese portal.upol.cz, uživatelské jméno je portalID, které naleznete v kontaktech a heslo je Vaše rodné číslo bez lomítka.
  • K WIFI síti s názvem eduroam (2,4 GHz) nebo eduroama (5 GHz), případně k vyhrazeným zásuvkám LAN ve Zbrojnici se přihlásíte Vaším portalID a heslem, které nastavíte ve svém profilu ve STAGu. (návod zde)
  • Do Active Directory (počítače v učebnách) se přihlásíte pomocí Vašeho portalID a rodným číslem bez lomítka, po prvním přihlášení je vhodné heslo změnit.

Je možné objednávat obědy v Menze i přes Internet?

Ano, možné to je, dokonce několika způsoby:

Pokud ovšem přistupujete jinak, než ze STAGu, musíte si na přepážce menzy nechat vygenerovat přihlašovací údaje.

Nachází se na Přírodovědecké fakultě knihovna?

Ano, Přírodovědecká fakulta má svoji knihovnu, která se nachází v šestém patře, za studijní místností.

Kde najdu důležité informace, směrnice a dokumenty?

Většinu těchto informací nalezneš na úřední desce Přírodovědecké fakulty, případně na úřední desce Univerzity Palackého

Kdy a kde se žádá o ubytovací stipendium a kdy dochází k jeho vyplácení?

Veškeré aktuální informace k vyplácení ubytovacích stipendií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci naleznete na stránkách fakulty a stránkách univerzity.

Žádost o ubytovací stipendium se podává ve STAGu (Studium a výuka → Moje studium → Moje údaje). Ubytovací stipendia jsou vyplácena třikrát ročně, zpětně, a to za období říjen až červen příslušného akademického roku. Termíny výplat jsou 18. leden, 18. duben a 18. červenec.

Kdy, kde a jak si mám zapsat předměty?

  • Předměty se zapisují na Portálu UP - v sekci "Předzápis"
  • Abyste byli schopni se přihlásit, musíte mít vygenerované PortalID (zpravidla několik dní po zápisu ke studiu) - zjistíte na Portálu UP
  • Zahájení zápisu předmětů se liší dle fakulty a ročníku, harmonogram naleznete na http://predzapis.upol.cz/, na Portálu UP nebo stránkách fakulty.
  • Kapacity předmětů, které jsou pro Vás jako A (povinné), budou v případě zaplnění kapacity navýšeny - zpravidla je nutné v této situaci kontaktovat příslušného rozvrháře nebo garanta předmětu.

Jak si zajistit postup do dalšího ročníku?

Pro postup do dalšího ročníku studia je nutné do 5.9.2016 splnit všechny své studijní povinnosti a odevzdat zápisový list A a evidenční list na studijním oddělení.

Zápisový list A

Zápisový list A si vygenerujete na Portálu UP (Studium a výuka → Moje studium → Průběh studia → Tisk zápisového listu A pro ak. rok 2015/2016, ZS i LS), podepíšete a odevzdáte. Tím stvrzujete, že všechny údaje ve STAGu jsou pravdivé a úplné.

Po odevzdání tohoto zápisového listu není možné zapsat žádnou známku, zápočet ani zkoušku.

Evidenční list

Evidenční list slouží k zápisu do dalšího ročníku studia. Vytisknete si ho z tohoto odkazu, vyplníte (pro následující ročník a akademický rok), podepíšete a odevzdáte.

Odevzdání

Odevzdat tyto dokumenty můžete oosobně, poštou nebo vhozením do bílé skříňky na studijním oddělení, která se nachází pod "vyvolávacím zařízením".

Kdy a kde si vyzvednout svou identifikační kartu, ISIC nebo validační známku?

Veškeré informace ohledně identifikačních karet naleznete na stránkách CVT nebo po přihlášení na Portál UP v aktualitách.


Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište nám!


 
TISK