POSPOL - První Organizace Studentů Přírodovědy Olomouc - Logo, ikona

Aktuality

Zapojte se do projektu Hýčkejte svou alma mater 2016

Projekty Hýčkejte svou alma mater vyhlašuje každý rok děkan přírodovědecké fakulty a jejich cílem je propagace přírodovědecké fakulty a zlepšení prostředí na fakultě.

Ve výzvě na rok 2016 může být váš projekt podpořen až 10 000 Kč!

Máte-li nápad týkající se popularizace vašeho oboru, zviditelnění fakulty na veřejnosti, vylepšení prostředí na fakultě, vytvoření učební pomůcky, uspořádání výstavy fotografií, konkrétní spolupráce se středoškolskými studenty apod., pak požádejte o fakultní podporu! Nápad může být i přiměřeně šílený.

Žádosti o podporu projektu ve výzvě zasílejte v předepsaném formátu (ke stažení zde) do 31. října 2016 na e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz.

Další podrobnosti k výzvě naleznete na webu PřF

Podívejte se také na úspěšně realizované projekty v minulých letech

 Zpět na novinky. Návrat na všechny aktuality
 
TISK